parallax background

Els meus serveis com a advocat:

parallax background

EN MATÈRIA DE TRÀNSIT

Assessorament en matèria de normativa de trànsit: Llei de Seguretat Vial, Reglament General de Circulació, de Conductors i de Vehicles.

Assessorament y resolució de problemes concrets en matèria d’autoritzacions de proves esportives interurbanes, transports especials i transports urgents i de mercaderies perilloses; obertura i funcionament de autoescoles i de centres de reconeixement mèdic de conductors.

Elaboració i redacció d’al•legacions, recursos en via administrativa i recursos contenciosos davant les denúncies de la Administració de trànsit (LSV).

Assessorament integral a las víctimes d’accidents de trànsit com a conductors, ocupants, viatgers o vianants per tal de reclamar les seves indemnitzacions i els seus drets, i ser part en procediments judicials.

EN MATÈRIA DE TRANSPORT

Assessoria sobre els contractes logístics i de transports.

Estudi concret de contractes de logística i de transport per a realitzar dictàmens sobre si es contemplen tots els drets i deures de l’expedidor, del carregadors, dels descarregadors i dels transportistes, remitents i destinataris la resta d’activitats auxiliars i complementàries del transport, operadors de transport, magatzemistes-distribuïdors i transitaris.

Elaboració i redacció d’al•legacions, recursos en via administrativa i recursos contenciosos davant les denúncies de les Administracions de transports (LOTT).

Presentar i resoldre reclamacions econòmiques davant les Juntes Arbitrals del transport terrestre.

Assessorament per a la exportació des del punt de vista del transport terrestre. Transport Internacional (Autoritzacions, Convenis Bilaterals i Multilaterals ).

Peritatges tècnics sobre registres de tacògraf analògic i digital i sobre temps de conducció i descans.