Aquest web pretén oferir una visió del que modestament ha fet durant la meva vida professional a l'Administració Pública i les meves experiències i coneixements adquirits en la mateixa. També dels nous reptes que suposa la meva activitat actual com a advocat en exercici per compte propi en les àrees de trànsit i transport, i de formador d'aquestes mateixes àrees.

J.A. Balbín